NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická příručka
Sekundární dokument obsahující soubor bibliografických, popř. referenčních informací.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:82]
[JURČACKOVÁ-1993]
[ČSN ISO 5127-2:12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001084.htm ]