NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografický zpravodaj
Seriálový dokument obsahující soubor bibliografických informaci zpracovaných ve strukturované podobě.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001085.htm ]