NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
biografický slovník
Slovník s údaji o (významných) osobách, jejich životě a díle. Bývá zaměřen univerzálně, teritoriálně, na určité časové období, oborově apod.
[HARTMANN-JAMES-1998:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001086.htm ]