NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bulletin
zpravodaj
Seriálová publikace vydávaná korporací (organizací, institucí, spolkem aj.) jako oficiální publikace obvykle s informační, normativní a metodickou funkcí.
[ČSN ISO 5127-2:2.1.1.2-04]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001087.htm ]