NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokumentační zpravodaj
Seriálový dokument obsahující bibliografické informace z určitého oboru ve strukturované podobě doplněné anotacemi.
[HLAVATÁ-1979:31]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001090.htm ]