NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
encyklopedie
encyklopedický slovník, naučný slovník
Dílo shrnující základní poznatky lidského vědění nebo jeho vybraných částí, uspořádané abecedně nebo systematicky, často o rozsahu více svazků.
[HLAVATÁ-1979:36]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001092.htm ]