NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
etymologický slovník
Speciální jazykový slovník, v němž se uvádí původ slov určitého jazyka nebo skupiny jazyků, popř. příbuznost s jinými slovy téhož nebo jiných jazyků a často i jejich vývoj.
[HARTMANN-JAMES-1998:52]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001096.htm ]