NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
frazeologický slovník
Druh jazykového slovníku s ustálenými slovními spojeními, obraty řeči a jazykovými výrazy, případně s uvedením ekvivalentu v jiném jazyce.
[HLAVATÁ-1979:45]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001097.htm ]