NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
glosář
Abecední seznam, popř. samostatný slovník málo známých, zastaralých, neobvyklých, odborných, technických, dialektických nebo jiných výrazů týkajících se určitého předmětu nebo oboru či slovníku určitého autora se stručným vymezením, popř. s ekvivalenty v dalších jazycích.
[HARRODS-2000:325]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:35]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001099.htm ]