NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
gramatický slovník
Druh pedagogického slovníku uvádějící gramatickou informaci, např. o druhu slov, frazeologických kombinacích, způsobu tvoření slov aj., a to v abecedním nebo systematickém uspořádání.
[HARTMANN-JAMES-1998:64]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001100.htm ]