NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
historický atlas
Atlas, v němž je historický vývoj zvoleného předmětu prezentován mapovým, popř. obrazovým materiálem, statistickými údaji a strukturními či chronologickými schématy. Předmětem je často určitá země nebo zeměpisný region, prostorový jev, ale i oblast lidské činnosti.
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001101.htm ]