NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
idiomatický slovník
Jazykový slovník, který vysvětluje idiomy určitého jazyka, tj. ustálená slovní spojení, jež nelze vysvětlit z významu jejich jednotlivých částí.
[HARTMANN-JAMES-1998:71]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001102.htm ]