NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační bulletin
informační zpravodaj
Seriálová publikace vydávaná korporací v zásadě pro její příslušníky jako oficiální publikace s aktuální informační funkcí.
[ČSN ISO 5127-2:2.1.1.2-05]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001103.htm ]