NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jazykový atlas
Atlas, jenž zejména na mapách prezentuje regionální varianty jazyka (např. výslovnosti, gramatiky a slovní zásoby). prostřednictvím tzv. izoglos.
[HARTMANN-JAMES-1998:88]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001105.htm ]