NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jazykový slovník
Druh slovníku obsahující zvolený rozsah slovní zásoby určitého jazyka na úrovni slov a obratů nebo jiných lingvistických jednotek, poskytující k nim lingvistickou informaci (např. o významech, pravopise, etymologii aj.) nebo překladové ekvivalenty v jednom nebo více jazycích; bývá uspořádán nejčastěji abecedně, někdy také systematicky. Existuje řada jazykových slovníků podle rozsahu (od velkých přes střední po kolibří), podle jazykové vrstvy (např. obecný, slovník spisovného či hovorového jazyka, slangu aj.), lingvistických jevů (frazeologické, synonymické atd.) nebo oblasti jazykové komunikace (všeobecné, oborové) atd.
[HLAVATÁ-1979:55]
[HARTMANN-JAMES-1998:81]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001106.htm ]