NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
komparativní slovník
Jazykový slovník uvádějící sdílenou slovní zásobu dvou či více jazyků.
[HARTMANN-JAMES-1998:24]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001109.htm ]