NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
metodická příručka
Dokument poskytující metodický návod ke zvládnutí určité praktické činnosti vyžadující systematický přístup. Pokud je vydávána ve formě oficiální publikace nebo na základě úředního zmocnění (doložky), pak plní standardizační funkci.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001114.htm ]