NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
národní encyklopedie
Encyklopedie, zpravidla zpracovaná pověřenou oficiální akademickou společností nebo vydaná renomovaným nakladatelstvím, podávající v abecedním uspořádání ucelený soubor poznatků o všech stránkách života určité země a její přírody, popř. pohled na okolní svět z národní perspektivy (např. Encyclopedia of Canada, Enciklopedija Jugoslavije).
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001115.htm ]