NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
neperiodický sborník
Sborník, jehož vydání není koncipováno jako seriál.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:90]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001116.htm ]