NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
novinkový zpravodaj
Seriálová publikace vydávaná pověřeným pracovištěm (dokumentačním, popř. bibliografickým) obsahující bibliografické údaje o nových publikacích v určitém oboru.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001117.htm ]