NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
oborový slovník
Speciální slovník obsahující pojmy, vztahující se k určitému předmětu, a to s jejich výkladem nebo s jejich ekvivalentem v jiném jazyce či několika jazycích.
[HARTMANN-JAMES-1998:132-133]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001118.htm ]