NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
obrazový slovník
Příručka, v níž jsou vykládané pojmy uvedeny primárně pouze v ilustracích. Jsou uspořádány onomasiologicky (podle sémanticky spjatých pojmů) nebo systematicky. Výrazy mohou být podle funkce slovníku uvedeny v jednom či více jazycích.
[HARTMANN-JAMES-1998:109]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001119.htm ]