NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jubilejní sborník
oslavný sborník
Sborník vydaný k významné příležitosti, nejčastěji k životnímu (či pracovnímu) jubileu určité osoby. Může obsahovat stati o jubilantovi, jeho personální bibliografii i stati z oboru, v němž oslavovaná osoba pracovala. Oslavný sborník může být vydán také k výročí korporace či k jiné významné události.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:90]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001122.htm ]