NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
periodický sborník
Sborník vědeckých prací obsahující zpravidla původní texty, který vychází v pravidelných nebo nepravidelných intervalech pod společným názvem. Vydavatelem jsou většinou vědecké instituce-univerzity a vysoké školy, akademické ústavy. Obsahuje, výlučně nebo převážně, vědecké studie pracovníků příslušné instituce.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:91]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001125.htm ]