NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
polyglotum
Kniha, jež prezentuje verze téhož textu v několika jazycích.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:75]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001126.htm ]