NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přehled
Publikace, často seriálová, jež ve zhuštěné formě podává, zejména na základě prezentace a interpretace standardních statistických údajů, charakteristiku současného stavu a perspektivy hospodářského, sociálního, kulturního aj. vývoje v určitém regionálním celku (např. World economic and social survey).
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001129.htm ]