NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
příručka
příručková literatura, příruční literatura, manuál (Používá se zejména pro praktické obory.), vademecum, vademekum
Dokument umožňující rychlý a efektivní přístup k informacím, znalostem a dalším primárním zdrojům na základě systemizované prezentace základních znalostí z určitého vědního oboru nebo z určité oblasti lidské činnosti.
[HLAVATÁ-1979:124]
[ČSN ISO 5127-2:9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001130.htm ]