NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
příruční slovník
Slovník obvykle menšího až středního rozsahu, obsahující slovní zásobu nebo poznatky považované sestavitelem pro zvolenou oblast společenské komunikace nebo lidské činnosti za základní.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001131.htm ]