NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přírůstkový zpravodaj
seznam přírůstků, seznam novinek
V praxi knihoven opakovaně vydávaný seznam (nebo periodikum) nových přírůstků do knihovního fondu.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001133.htm ]