NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rešeršní zpravodaj
Periodická publikace vydávaná knihovnou, popř. pracovištěm informačních služeb, prezentující seznamy provedených tematických rešerší, zpravidla též s příslušnými bibliografickými záznamy.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001136.htm ]