NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sborník
Publikace obsahující dva či více samostatných textů, zpravidla alespoň rámcově tematicky příbuzných, se společným názvem. Může být koncipován jako publikace jednorázová nebo seriálová.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:90]
[HLAVATÁ-1979:142]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001139.htm ]