NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sborník výzkumných zpráv
sborník výzkumných prací
Sborník obsahující výzkumné práce, vydaný institucí zabývající se vědeckou činností (ústav, škola aj.).
[HLAVATÁ-1979:142]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001140.htm ]