NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sborník z konference
konferenční sborník
Sborník obsahující soubor oficiálních referátů přednesených na konferenci a někdy též zprávu o diskusi.
[HLAVATÁ-1979:142]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001141.htm ]