NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
slovník
lexikon
Dokument, který uvádí k souboru slov, výrazů a dalších lingvistických nebo sémiologických jednotek (např. též. znaků, symbolů, obrazů) příslušnou lingvistickou, resp. sémantickou informaci podle poslání díla (výklad, překladový ekvivalent, pravopis aj.) nebo na základě hesel podává výklad zvoleného předmětu. Mohou být uspořádány (nejčastěji) abecedně, ale i systematicky, tematicky, onomasiologicky (podle pojmové souvislosti).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:93]
[HARTMANN-JAMES-1998:41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001143.htm ]