NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
slovník citátů
Slovník, jenž uvádí výňatky (citáty) z literárních nebo jiných písemných či ústních projevů pozoruhodné svým obsahem či stylem.
[HARTMANN-JAMES-1998:114]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001146.htm ]