NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
slovník cizích slov
Jazykový slovník, který podává výčet a výklad slov, která mají původ v cizích jazycích (např. Loanwords dictionary).
[HARTMANN-JAMES-1998:58,76]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001147.htm ]