NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
slovník neologismů
Jazykový slovník, který uvádí, vysvětluje, popř. podává další lingvistickou informaci ke slovům a výrazům, jež nově vstoupily do jazyka, a to výpůjčkou, vytvořením nebo sémantickou změnou (např. Česko-ruský slovník nové a problémové ruštiny).
[HARTMANN-JAMES-1998:99]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001148.htm ]