NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
slovník podobných slov
Jazykový slovník prezentující skupiny podobně znějících slov, které však mají rozdílný význam, popř. v praxi společenské komunikace se v důsledku toho často zaměňují (paronyma, "faux amis" - např. Falsos amigos al acecho).
[HARTMANN-JAMES-1998:28,56,106]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001149.htm ]