NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
slovník pseudonymů
Slovník obsahující výčet pseudonymů s uvedením jmen osob, jež je použily (např. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:93]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001150.htm ]