NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
slovník symbolů
Příručka uvádějící zpravidla v tematickém či onomaziologickém uspořádání grafické a obrazové symboly a další znaky společně se sémantickou informací k nim (např. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Slovník znakové řeči).
[HARTMANN-JAMES-1998:126,134]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001151.htm ]