NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
slovník výslovnosti
ortoepický slovník
Speciální slovník, který podává informaci o výslovnosti slov, frází či jmen, zpravidla standardizované, spisovné (ortoepický slovník), v uspořádání podle jejich psané podoby.
[HARTMANN-JAMES-1998:112,131]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001152.htm ]