NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
slovník zkratek
Slovník uvádějící zkratky a zpravidla rovněž další formy zkrácených slov (akronymů aj.), jejich významy v různých oblastech, popř. jazycích, jakož i překladové ekvivalenty (např. International encyclopedia of abbreviations and acronyms of organizations).
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001153.htm ]