NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
speciální encyklopedie
Encyklopedie shrnující poznatky z vymezené oblasti, od širokého záběru velkých oblastí vědy přes jednotlivé směry v pojetí části předmětu jedné vědní disciplíny až po významné historické události, literární zjevy apod. (např. International encyclopedia of social and behavioral sciences).
[HLAVATÁ-1979:156]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001154.htm ]