NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
standardní slovník
Druh všeobecného slovníku koncipovaný pro použití při středo- až vysokoškolském studiu a v každodenní praxi (např. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost).
[HARTMANN-JAMES-1998:130-131]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001156.htm ]