NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
toponymický slovník
Slovník uvádějící geografická jména (např. sídla, hory, vodní plochy apod.) (např. Příruční slovník místních a zeměpisných názvů).
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001160.htm ]