NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
učební slovník
Pedagogický jazykový slovník (jedno- či dvoujazyčný) zaměřený v první řadě na osoby, jež daný jazyk studují jako cizí (Longman advanced learner's dictionary, Učební slovník jazyka čínského).
[HARTMANN-JAMES-1998:82]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001161.htm ]