NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
valenční slovník
Speciální gramatický slovník uvádějící k jednotlivým zařazeným slovům a frázím informaci o vazbovém potenciálu ve větě, obvykle ve vztahu ke slovesu (např. Slovesa pro praxi).
[HARTMANN-JAMES-1998:151]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001162.htm ]