NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
všeobecný jazykový slovník
Jazykový slovní koncipovaný s cílem poskytnout ucelený, relativně úplný popis jazyka jako celku, se zvláštním důrazem na slovní zásobu. Zpravidla obsahuje výklad zařazených hesel (u dvoujazyčných slovníků jejich překladový ekvivalent), informaci o pravopise, slovních spojeních, popř. výslovnosti apod.
[HARTMANN-JAMES-1998:61]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001165.htm ]