NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zeměpisný atlas
Soubor map, typicky větších rozměrů a ve speciálním knihařském zpracování, který bývá doplněn průvodním textem, tabulkami, diagramy a rejstříky.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:17]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001167.htm ]