NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
aktualizace knihovního fondu
Průběžné vyřazování obsahově zastaralých dokumentů, opotřebovaných či poškozených exemplářů, duplicitních exemplářů a naopak doplňování knihovního fondu novými přírůstky. Činnost je úzce spojená s revizí a doplňováním knihovního fondu.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:11-12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001168.htm ]